ავტო ლიზინგები

Eurocredit.ge - დეტალურად
სესხის პერიოდი

36 თვემდე
თანხა

50 000 ლარამდე
მინ. ასაკი

18 წელი
სესხის პერიოდი: 36 თვემდე
თანხა: 50 000 ლარამდე
მინ. ასაკი: 18 წელი
 • ავტოლომბარდი და ავტოლიზინგი 3%-დან
 • წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკეთი ინდივიდუალურია
 • ყველა დამამტებითი ხარჯი შედის სესხში და თქვენ არ გიწევთ ფულის გადახდა
 • ვაფინანსებთ ავტომობილის ღირებულების 100%-მდე
Starto.ge - დეტალურად
სესხის პერიოდი

60 თვემდე
თანხა

24000 ლარამდე
მინ. ასაკი

21 წელი
სესხის პერიოდი: 60 თვემდე
თანხა: 24000 ლარამდე
მინ. ასაკი: 21 წელი
 • თვიური საპროცენტო განაკვეთი 1.75-დან 5%-მდე
 • წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 21-დან 48%-მდე
 • პასუხს განაცხადზე 20 წუთში მიიღებ, დაფინანსებას კი - იმავე დღეს
 • მიიღე დაფინანსების საუკეთესო პირობები სტრატოსგან - განსაკუთრებით კი ჰიბრიდული ავტომობილებზე!
 • სტარტოში დაფინანსების მიღება შეუძლია ნებისმიერი საკრედიტო ისტორიის მქონე ადამიანს
Profinance.ge - დეტალურად
სესხის პერიოდი

60 თვემდე
თანხა

10000 ლარამდე
მინ. ასაკი

18 წელი
სესხის პერიოდი: 60 თვემდე
თანხა: 10000 ლარამდე
მინ. ასაკი: 18 წელი
 • ავტოლიზინიგი - თანამონაწილეობა 10-20%
 • ავტოლომბარდი - ავტომობილის ღირებულების 70%
 • საპროცენტო განაკვეთი თვეში 2%-დან, წლიური 71%
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 99.3%
Mogo.ge - დეტალურად
სესხის პერიოდი

72 თვემდე
თანხა

27000 ლარამდე
მინ. ასაკი

21 წელი
სესხის პერიოდი: 72 თვემდე
თანხა: 27000 ლარამდე
მინ. ასაკი: 21 წელი
 • ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი არის 3.5-დან 5%-მდე
 • მაქსიმალური წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთია 85%
 • თანხა იმავე დღეს
 • მანქანის საბაზრო ღირებულების 100%-მდე
 • ავტოლიზინგის დროს არანაირი შეზღუდვა მანქანის წლოვანებაზე
Swisscapital.ge - დეტალურად
სესხის პერიოდი

72 თვემდე
თანხა

100000 ლარამდე
მინ. ასაკი

21 წელი
სესხის პერიოდი: 72 თვემდე
თანხა: 100000 ლარამდე
მინ. ასაკი: 21 წელი
 • თვიური საპროცენტო განაკვეთი 3%-დან
 • წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - ინდივიდუალური
 • პასუხი სესხზე 10 წუთში, ხოლო თანხა კი 20 წუთში
 • სესხის თანხა მანქანის ღირებულების 100%-მდე
 • ავტომობილი რჩება თქვენს მფლობელობაში!
Central.ge - დეტალურად
სესხის პერიოდი

60 თვემდე
თანხა

50000 ლარამდე
მინ. ასაკი

19 წელი
სესხის პერიოდი: 60 თვემდე
თანხა: 50000 ლარამდე
მინ. ასაკი: 19 წელი
 • ტარების უფლებით და გადმოფორმების გარეშე
 • სესხი გაიცემა 1 დღეში, დაზღვევა საჩუქრად