იყავი ქართველი მძღოლივაგრძელებთ კამპანიას "იყავი ქართველი მძღოლი" - "არა რაზვადნოი კლუჩს"!

ბარათის მარცხენა მხარეს წარმოდგენილია შეკითხვის არასწორი, "ჟარგონული" ფორმა, ხოლო მარჯვენა მხარეს სწორი, ქართული ვერსია.